Information

Stjärnsunds Båtklubb

Vi har vår hemmahamn i Stjärnsund i nordöstra hörnet av Hedemora kommun.

Klubben bildades 1995 och i dag uppgår antalet medlemmar till ca. 55 st.

Vi  är medlem av  Dalarnas Båtförbund och härigenom ansluten till Svenska Båtunionen.

Våra farvatten sträcker sig från Stjärnsund i söder till Hofors i norr och omfattar sjöarna Grycken, Fullen och Edsken och med slussen i Silfhytteå, mellan Grycken och Fullen, som extra attraktion.

I södra änden av sjön Grycken har vi vår Marina och i anslutning till denna finns såväl Gästbrygga som Sjösättningsramp.

Medlemskap

Medlem blir Du genom att betala in medlemsavgiften som för närvarande är 150:- kronor/år på Bankgiro  5697-3811.

Glöm ej att tydligt ange att inbetalningen avser medlemskap samt uppge namn, bostadsadress och telefonnummer.

Du är välkommen som medlem.

Marinan

Marinan i sin nuvarande form färdigställdes 1996 och här finns i dag 22 båtplatser.

Samtliga båtplatser är i dag upptagna, men då det förekommer att båtplatsägare inte alltid har sin båt i sjön kan det finnas möjlighet att för viss tid hyra båtplats. En förutsättning för hyra av båtplats är medlemskap i båtklubben.

Kontaktinformation

Ytterligare information lämnas av Båtklubbens ordförande Leif Nilsson tel: 073-9886109.

Eller via E-mail till: info@stjarnsundsbatklubb.se

Kommentarer inaktiverade.