Farvatten

Våra farvatten är sjöarna Grycken, Fullen och Edsken som sträcker sig från Stjärnsund i söder till Hofors i norr. En sträcka på ca 15 km. Mellan Grycken och Fullen ligger Silfhytteås sluss som en extra attraktion för båtlivet. Slussen är bemannad sommartid vissa tider lördagar och söndagar.  Sjöarna Fullen och Edsken förbinds genom Borrån, en trång men vacker passage. Båtsportled är prickad med början i Stjärnsund ,Gryckens södra ände, till Edskens camping i norra delen av Edsken.

Fiska i Grycken, Fullen och Edsken

Fiskekort kostar 300 kr per år och 50 kr per dygn och kan köpas vid Stjärnsundskiosken och ger dig tillåtelse att fiska i sjöarna Grycken, Fullen, Edsken, Kalven, Stora Skällingen, Bysjön, Lången, Holnan, Stora Ässjön, Lilla Ässjön, Hålen, Hällsjön och Rällingen.

Fiskekort skall kunna uppvisas för fiskeuppsyningsman och det du betalar används till fiskefrämjande och fiskevårdande insatser. Glöm inte att lösa fiskekort!

Följande fiskarter finns i  sjöarna: Gädda, Abborre; Öring och Gös

Kanotuthyrning

Kanoter (Canadensare) finns för uthyrning i Stjärnsundskiosken.

Sjösättningsramp och Gästbrygga

Sjösättningsramp och Gästbrygga finns i Gryckens södra ände i direkt anslutning till Stjärnsunds Båtklubbs Marina dessutom i Edsken camping .

Kommentarer inaktiverade.